Vanhusneuvosto, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 34 Potkurin varausten uudelleenjärjestely ja Potkurin aulaemännän toimenkuva

Perustelut

Rovaniemen Eläkeläistila Potkurin tilavaraukset ja peruutukset hoidetaan kaupungin asiakaspalvelu Osviitassa. Keväisin tapahtuva koko toimintavuoden tilavarausten anomukset puolestaan käsitellään ja syötetään järjestelmään Ikäosaamiskeskuksessa. Liitteenä 1 tarkempi kuvaus ja luonnosehdotus vanhusneuvoston aloitteeksi Eläkeläistila Potkurin aulaemännän/isännän toimenkuvan muuttamisesta ja toimen vakinaistamisesta.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto käy asiasta keskustelun ja päättää esittääkö neuvosto Rovaniemen kaupungin perusturvapalveluille aloiteen oheisen liitteen pohjalta.

Päätös

Vahusneuvosto kävi asiasta keskustelua ja päätti yksimielisesti lähettää liitteenä olevan aloiteluonnoksen muutamin muutoksin ja lisäyksin. 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi