Vanhusneuvosto, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 35 Tietosuojan verkkokoulutus luottamushenkilöille

ROIDno-2018-3207

Valmistelija

  • Virpi Stenberg, virpi.stenberg@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.5.2019 § 173, että osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi ja tietosuojaan liittyvien periaatteiden noudattamiseksi henkilökunta ja luottamushenkilöt suorittavat tietosuojakoulutuksen verkkokoulutusympäristössä 30.11.2019 mennessä. Koulutus on kaikille pakollinen.

Onnistunut tietosuojan toteutus edellyttää, että työntekijät ja luottamushenkilöt ovat tietoisia tietosuojaan liittyvistä asioista. Sähköiset palvelut yleistyvät kaiken aikaa ja niiden myötä tietoturvan ja tietosuojan merkitys kasvaa. Kaupungin on ylläpidettävä kuntalaisten ja eri sidosryhmien luottamusta kaupungin tarjoamiin perinteisiin ja sähköisiin palveluihin sekä niiden tietoturvan, tietosuojan ja yksityisyydensuojan toteutumiseen.

Tietosuojan verkkokoulutus toteutetaan sähköisellä verkko-oppimisalustalla, jossa henkilö voi ajasta ja paikasta riippumatta suorittaa tietosuojan peruskoulutuksen. Alustalla on oppimateriaali, jossa opetetaan keskeisimmät tietosuojaan liittyvät perusteet, periaatteet ja oikeudet. Koulutus sisältää lopputestin, joka koulutuksen läpäisemiseksi on suoritettava hyväksytysti.

Koulutusympäristössä käydään läpi tietosuojaan liittyvät perusasiat, jotka jokaisen työntekijän ja luottamushenkilön tulisi hallita. Koulutuksen tavoitteena on kehittää tietosuojaosaamista, asenteita ja toimintatapoja. Koulutusympäristön avulla kartoitetaan henkilöstön ja luottamushenkilöiden osaamista sekä mahdollista lisäkoulutustarvetta.

Koulutuksen suoritettuaan, henkilö:

  • ymmärtää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteet, periaatteet ja oikeudet
  • tuntee EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset ja niiden vaikutukset organisaatiolle
  • oppii katsomaan työtehtäviään ja organisaation prosesseja tietosuojan näkökulmasta

Koulutusympäristössä on luottamushenkilöille oma linkki, josta kirjaudutaan koulutukseen. Linkki on kerrottu liitteenä olevassa Tietosuojan koulutusympäristön käyttäjäohjeessa.

 Luottamushenkilöt suorittavat koulutuksen omalla ajallaan.

Koulutusympäristön käyttö on kustannustehokasta kaupungille, koska koulutusympäristön avulla saadaan koulutettua koko henkilöstö ja luottamushenkilöt hankkimatta erillisiä koulutuspäiviä. Koulutusympäristö on lisäksi ajasta ja paikasta riippumaton, joten koulutuksen suorittaminen voidaan jaksottaa, ts. kaikki eivät ole koulutuksessa yhtä aikaa.

Päätösehdotus

Vanhusneuvoston jäsenet sitoutuvat suorittamaan tietosuojan verkkokoulutuksen sähköisellä verkko-oppimisalustalla ja suorittamaan hyväksytysti lopputestin kaupunginhallitusen päätöksen mukaisesti 30.11.2019 mennessä. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi