Vanhusneuvosto, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 28 Eläkeläistila potkurin varattavien tilojen hinnankorotukset

Perustelut

Eläkeläistila Potkurin tilat on tarkoitettu ensisijaisesti eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen sekä erilaisten eläkeläisten harrasteryhmien käyttöön. Vapaita vakiovuoroja jaetaan vammais- ja kansanterveysjärjestöille. Vakiovuorojen jakamisen jälkeen vapaina olevia yksittäisiä vuoroja vuokrataan asukasjärjestöjen, perhejuhlien ja kaupallisten tapahtumien käyttöön. 

Vanhus-, eläkeläis-, vammais- ja kansanterveysjärjestöjen toiminnalle määritellyt alennetut hinnat ovat kaupungin yksi avustusmuoto. 

Eläkeläistila Potkurin käyttökorvaukset (1.8.2013 alkaen)

Vakiovuorolaiset:

1) vanhus- ja eläkeläisjärjestöt ja alaosastoryhmät sisältäen veteraanit 

käyttökertoja / eri varauksia 1 - 2 x kk: 80 € /toimintakausi
käyttökertoja / eri varauksia 3 - 5 x kk: 150 € / toimintakausi
käyttökertoja / eri varauksia 6 tai enemmän x kk 200 € / toimintakausi

2) vammais- ja kansanterveysjärjestöt

käyttökertoja / eri varauksia 1-2 kertaa / kk: 80 € / toimintakausi
käyttökertoja / eri varauksia 3- 5 x kk: 150 € / toimintakausi
käyttökertoja / eri varauksia 6 tai enemmän x kk:200 € / toimintakausi

3) muut, pääosin eläkeikäisistä muodostuvat ryhmät (mm. sukututkijat, vapaat harrasteryhmät)

käyttökertoja/eri varauksia 1 - 2 kertaa / kk: 100 € / toimintakausi
käyttökertoja/eri varauksia 3 - 5 x kk: 200 € / toimintakausi
käyttökertoja/eri varauksia 6 tai enemmän x kk: (uusi) 250 € / toimintakausi

Tilapäiset käyttäjät:

1) Muut järjestöt ja yhdistykset (mm. asukasyhdistykset jne.)

kokoustila 1 ja kokoustila 2 20 €/ h, kahden tunnin jälkeen 10 €/ h
kokoussali 1 - 4 h: 80 € 5 - 8 h: 120 €

2) Kaupungin hallintokunnat paitsi Pienteollisuustalolla toimivat ikäihmisten palveluihin sisältyvät yksikköjen ja järjestöjen sopimuspalvelutoiminta

kokoustila 1 ja kokoustila 2 20 €/ h, kahden tunnin jälkeen 10 €/ h
kokoussali 1 - 4 h: 80 € 5 - 8 h:120 €

3) Muut toimijat ja kaupallinen toiminta - esim. perhejuhlat, merkkipäivät jne

kokoustila 1 ja kokoustila 2 30 € /h, kahden tunnin jälkeen 15 € / h kokoussali 1 - 4 h: 120 € 5 - 8 h: 200 €

muut avoimet tilaisuudet, jossa esim. kaupallista toimintaa, pääsymaksun sisältävä tapahtuma jne.

kokoustila 1 ja kokoustila 2 50 € / h , kahden tunnin jälkeen 20 € / h
kokoussali 1 - 4 h: 250 € 5 - 8 h: 450 €

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Jakkula

Vanhusneuvoston puheenjohtaja on saanut tiedon palveluohjaus- ja ikäosaamiskeskuksesta, että tilamaksuihin on mahdollisesti tulossa korotuksia. Vanhusneuvosto laatii ja lähettää osaamiskeskukselle oman suositusohjeen korotuksille.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti ehdottaa, että hinnankorotusta tehtäessä ei siirryttäisi tuntiveloitukseen. Ehdotetaan myös useampiportaista hinnoittelua. Neuvosto huomioi päätöksessään Rovaniemen eläkeläisten yhteisjärjestö ry:n hallituksen kannanoton (llite 1).


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi