Vanhusneuvosto, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 26 Korkalovaaran alueen palveluverkko, vanhusneuvoston edustaja

ROIDno-2019-1219

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on päättänyt perustaa monialaisen työryhmän kehittämään alueen palveluja ja infrastruktuuria (Liite 1).

Kehittämistyön tavoitteena on selvittää, miten kaupunki voisi omalla toiminnallaan kehittää asiunaluetta siten, että se pysyy elinvoimaisena, ikärakenteeltaan monipuolisena ja vetovoimaisena. Erillistä kehittämissuunnitelmaa ei laadita, vaan alueen kokonaisvaltainen kehittäminen otetaan huomioon toimialojen palvelusuunnitelmia valmisteltaessa.

Kaupungin toimialojen edustajien lisäksi kehittämistyöhön otetaan mukaan kolmannen sektorin edustajia, jotka tuovat esiin asukkaden ja erityisryhmien näkökulmia. Ohjausryhmään pyydetään edustajat Korkalovaaran asukasyhdistyksestä, vammaisneuvostosta, vanhusneuvostosta ja nuorisovaltuustosta.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto valitsee edustajan Korkalovaaran alueen kehittämisen ohjausryhmään. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti valita työryhmään kaksi edustajaa. Edustajiksi valittiin Raija Kivilahti ja Eini Maria Tennilä.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi