Vanhusneuvosto, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 27 Lausuntopyyntö Rovaniemen Matkapalvelukeskuksen selvityksen loppuraportista 

Perustelut

Perusturvan toimialan hallinto on pyytänyt vanhus- ja vammaisneuvostoja antamaan lausuntonsa Rovaniemen kaupungin Matkapalvelukeskuksen kehittämisen loppuraportista (liite 1) 13.5.2019 klo 15 mennessä.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto hyväksyy liitteenä 2 olevan esityksen neuvoston lausunnoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi