Vanhusneuvosto, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 29 Muut asiat

Perustelut

Vanhusneuvoston kylävierailu Narkauksessa

Raportti neuvoston kylävierailusta Narkauksessa (Liite 1)

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi asian tiedoksi. 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi