Vanhusneuvosto, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varatarkastaja. Lisäksi vanhusneuvosto hyväksyy edellisen kokouksen 3.4.2019 pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Eini Maria Tennilä ja varalle Kaarina Kapraali. 3.4.2019 pöytäkirja hyväksyttiin.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi