Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 20.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

- Reino Rissanen, kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuustossa, esitti huolensa nuvan pienestä budjetista
- Hallintosääntö
- Palveluverkot
- Napapiirin monitoimitalo -hanke
- Arktikum Palveluiden sopimus päätetään ylimääräisessä kokouksessa tammikuussa 16.1. klo 15.00 
- Nuorisotyön arviointi
- Kulttuurin valtakunnallinen kehittämishanke
- Aluehallintoviraston päätös Auttin kylän ulkoilureitistä

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-​ajanlautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.