Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 20.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Kuntien terveydenedistämistyön TEAviisari

ROIDno-2019-3116

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

TEAviisari on terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä, joka muodostuu eri toimintojen kokonaisuudesta. Toimintoja ovat perusterveydenhuolto, liikunta, perusopetus, toisen asteen koulutus, kuntajohto ja kulttuuri.

TEAviisari on työväline kunnille. Tiedot kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Palveluun kootaan säännöllisesti tiedot suoraan kunnista ja tilastoista. Yksittäiset indikaattori- ja tilastotiedot on valmiiksi tulkittu eli pisteytetty. Kehittämiskohteet ja vahvuudet havainnollistetaan liikennevaloista tutuilla väreillä. Tiedot päivitetään säännöllisesti, joten myös kehitystä voi seurata.

Kulttuuri oli mukana tiedonkeruussa ensimmäistä kertaa. Tiedonkeruun teemana oli Kulttuuri kunnan toiminnassa 2019, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Tavoiteena oli vahvistaa kulttuuritoiminnan sekä taiteen ja kulttuurin keinoin tapahtuvan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietopohjaa sekä toiminnan arviointia kunnassa. Jatkossa tiedot kerätään joka toinen vuosi.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin ja liikunnan uusimmat TEAviisari-tulokset.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.