Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 20.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset vuodelle 2020 ja rahoitussuunnitelmaesitykset vuosille 2021-2024

ROIDno-2019-3279

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vapaa-ajanlautakunnan lähivuosien investointisuunnitelmaan on kirjattu seuraavat kohteet:

- Ounasvaaran ulkoilureitit vuodelle 2020: 250 000 €

- Ylikylän monitoimitalon läihliikuntapaikka vuosille 2020-2021: 550 000 €

- Napapiirin monitoimitalon lähiliikuntapaikka vuosille 2021-2022: 1 200 000 €

Lisäksi kaupungihallituksen investointisuunnitelmassa on Ounasvaaran uimahalli. Kaupunginvaltuuston päätöksen 11.11.2019 mukaan uimahallin rakentaminen aloitetaan vuonna 2022 ja uimahalli aloittaa toimintansa vuonna 2024. Uimahallin kokonaiskustannusarvio on 24 100 000 €.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain neljää seuraavaa vuotta koskevan liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Suunnitelma on ohjeellinen ja valtionavustuksia haetaan aina erikseen. Rahoitussuunnitelmassa käsitellään vain hankkeet, joiden kustannusarviot ovat yli 700 000 (alv 0 %) euroa eli hankkeet, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimivaltaan. Vuosittain laadittava rahoitussuunnitelma toimii pohjana varsinaisia avustushakemuksia koskevalle seuraavan vuoden käsittelylle ja päätöksenteolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta hakee AVI:n liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta vuodelle 2020 Ounasvaaran ulkoilureittien ja Ylikylän monitoimitalon lähiliikuntapaikan rakentamiseksi.

Vapaa-ajanlautakunta esittää OKM:n Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille 2021-2014 Napapiirin monitoimitalon läihliikuntapaikkaa ja Ounasvaaran uimahallia.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.