Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 20.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Liikuntapalveluiden koordinointi vuonna 2020

ROIDno-2019-3823

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Liikuntapalveluiden resurssit ovat pienentyneet. Henkilöresurssien osalta kuluvana vuonna liikunta-asiantuntijan vakanssi jäi avoimeksi ja talouspäällikkö siirtyi toiselle toimialueelle. Näiden työtehtäviä on siirtynyt etupäässä liikuntajohtajalle. Talousarvion 2020 mukaan yksi liikuntakoordinaattorin resurssi vähenee. Lisäksi vuoropalveluiden tehtävät siirtyvät toisaalle ja tähän varattu henkilöresurssi vähenee.

Toiminnan ja talouden uudistamisohjelman mukaisesti talousarvioon 2020 on kirjattu myös liikuntapaikkojen hoitoon liittyviä leikkauksia.

Henkilöresurssimuutosten vuoksi Liikuntapalvelut uudistaa liikunnanohjauspalveluiden koordinointia. Nykyisten neljän liikuntakoordinaattorin sijaan ensi vuonna liikunnanohjauspalveluita koordinoi ja ohjaa kolme koordinaattoria. Tämän vuoksi on tarkoitus sekä supistaa omaa tuotantoa että muuttaa ensi syksystä alkaen liikuntakoordinaattoreiden toimenkuvaa entistä enemmän viestinnän, aktivoinnin, koulutuksen ja koordinoinnin suuntaan. Samalla toiminnan painopiste on tarkoitus siirtää liian vähän liikkuvien kuntalaisten aktivointiin ja matalan kynnyksen liikuntatoiminnan koordinointiin.

Suurin henkilöriski on tällä hetkellä liikuntapaikkojen kunnossapidon koordinoinnissa, joka on yhden koordinaattorin vastuulla. (Noin 85 % Liikuntapalvelujen käyttötaloussuunnitelmasta liittyy liikuntapaikkojen kunnossapitoon.) Tätä riskiä olisi syytä pienentää täyttämällä avoimena oleva liikunta-asiantuntijan vakanssi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta merkitsee liikuntapalveluiden suunnitelman tiedoksi.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.