Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 20.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Toiminta- ja talousraportti 1.1.-30.11.2019

ROIDno-2017-146

Valmistelija

  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:

"Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.

Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla marraskuun jälkeen 91,7 %. Vapaa-ajanlautakunnan toteumaprosentti on marraskuun jälkeen 89,6 %. Euroina se tarkoittaa 14,8 miljoonaa euroa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta merkitsee talouden toteutuman 1.1.-30.11.2019 tiedoksi.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.