Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 20.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Vapaa-ajan palvelualueen avustussopimukset 2020

ROIDno-2019-3828

Perustelut

Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tuottaminen.

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kohta 8.3.

Kaikki sopimukset, joissa Rovaniemen kaupunki on osapuolena, on laadittava kirjallisesti. Jos sopimuksen arvo on alle 5 000 euroa, niin riittävää on, että sopimuksen syntyminen (osapuolet, kohde ja ehdot) on todistettavalla tavalla (esim. sähköpostitse) dokumentoitu. Sopimus tulee Rovaniemen kaupunkia sitovaksi, kun se on toimivaltaisen viranomaisen toimesta allekirjoitettu. Arvoltaan yli 5 000 euron arvoinen sopimus on ennen allekirjoittamistaan hyväksyttävä allekirjoitettavaksi toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä. Päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa asian esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä.

Sopimukset on tallennettava joko Claudiaan tai CaseM –sopimustenhallintajärjestelmään.

Vapaa-ajanlautakunnan tehtäväalueella on valmisteltu seuraavat kulttuurisopimukset:

Kulttuuri
Vapaa-ajanlautakunta hankkii tehtäväalueeseensa liittyviä moniarvoisia ja monipuolisia kulttuuripalveluja avustussopimusten avulla. Sopimukseen liittyen jokainen palvelutuottaja toimittaa toimintasuunnitelman vuodelle 2020.   

Tanssi-tanssiteatteripalvelut/ Rimpparemmi ry, sopimuksen arvo 45 000 € josta Pohjoisen Tanssin Aluekeskuksen osuus 15 000 €
Tanssipalvelut/ Lapin Tanssipiston Kannatusyhdistys ry, sopimuksen arvo 17 000 €.
Kädentaidot/ Taito Lappi ry/Käsityökoulu Peukku, sopimuksen arvo 14 000 €.
Kulttuuriväärtitoiminta/ Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/ Neuvokas, sopimuksen arvo 20 000 €.
Sirkustaiteen palvelut/ Sirkus Taika-Aika ry, sopimuksen arvo 17 000 €.
Lapin taiteilijaseura ry, sopimuksen arvo 10 000 €.

Lapin Alueteatteriyhdistys ry
Vapaa-ajanlautakunta hankkii teatteripalvelut Lapin Alueteatteriyhdistykseltä joka tuottaa teatterinäytäntöjä Rovaniemellä ja harjoittaa alueteatteritoimintaa Lapin maakunnassa, järjestää kulttuuri-, koulutus-, taide- ja juhlatilaisuuksia sekä hoitaa Lappia-talon markkinointia ja tilavuokraustoimintaa. Sopimuksen kokonaisarvo on 2 437 000 €.

Nuorisotyö
Rovalan nuoret ry/Tyttöjen Talo, sopimuksen arvo 16 000 €

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi avustussopimukset Rimpparemmi ry:n, Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry:n, Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry:n/Neuvokas, Taito Lappi ry:n, Taika-Aika ry:n, Lapin taiteilijaseura ry:n, Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n sekä Rovalan nuoret ry/Tyttöjen Talon kanssa. 

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talouspäällikkö, sopimuskumppanit