Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 20.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistyspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkan muutos, 12.12.2019

Liikuntajohtaja
Alueidenkäyttöpäätös:
§ 8 Lupa Ounasvaaran hiihtostadionin käyttämisestä moottorikelkkailun MM-kilpailuihin, 09.12.2019

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Avustuspäätös:
§ 55 Kohdeavustus Erityislasten Omaiset ELO ry/ nuorisojaosto, 20.11.2019
§ 56 Kohdeavustus Rovaniemen vasemmistonuoret, 20.11.2019
§ 57 Kohdeavustus Rovalan nuoret ry, 20.11.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 54 Lapin maakuntamuseon johtajan viran (vakanssi nro 72227001) sijaisuus, 20.11.2019
§ 58 Rovaniemen kaupunginkirjasto nimikemuutokset, 29.11.2019

Taidemuseonjohtaja
Hankintapäätös:
§ 20 Taidehankinta Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaan, 28.11.2019

Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 66 Kirjastonhoitajan toimen (vakanssi nro 19870001) täyttölupa, 09.12.2019
§ 67 Kirjastonjohtajan virka (vakanssi nro 19910001) Muurolan kirjastossa - nimikkeen muutos, 09.12.2019
§ 68 Erikoskirjastonhoitajan toimen (vakanssi nro 71852002) täyttölupa, 09.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Vapaa-​ajanlautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että vapaa-​ajanlautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Vapaa-​ajanlautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.