Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

- TEAviisari toimitettu ja lautakunnalle lähetetty materiaalia kulttuuria, koskien kunnan toiminnassa
- Pohjoisten kulttuurilautakuntien tapaaminen Torniossa 23. - 24.4.2019
- Vapaa-ajanlautakunnan talousseminaari 9.5, Hotelli Metsähirvas
- Wihurisäätiön taidelahjoitus
- Yhtiöittämisselvityksiä
- TTU -ohjelma

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-​ajanlautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi