Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Arktisen taiteen huippukokous - Arctic Arts Summit 2019

ROIDno-2019-1083

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Arktisen taiteen huippukokous järjestetään Rovaniemellä 3.-5. kesäkuuta 2019 teemalla ”Arktinen kestävän taide- ja kulttuuripolitiikan laboratoriona”. Teeman taustalla ovat arktisella alueella meneillään olevat nopeat muutokset, jotka luovat haasteita alueen hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle. Keskeiseksi kysymykseksi nousee, miten voimme vastata vastuullisesti muutoksista nouseviin ekologisiin, kulttuurisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin ja voiko muutoksista seurata uusia mahdollisuuksia?

Huippukokous on järjestyksessään toinen, ensimmäinen järjestettiin Harstadissa Norjassa vuonna 2017 osana Norjan puheenjohtajuusvuotta. Huippukokouksessa taide- ja kulttuuripolitiikan edustajat sekä taiteen tekijät pureutuvat valittuihin aiheisiin, tuoden esille ratkaisuja ja edistäen sirkumpolaarista yhteistyötä kestävään kehitykseen tähtäävässä taide- ja kulttuuripolitiikassa.

Kokoukseen osallistuu taide- ja kulttuuripolitiikan toimijoita sekä taiteilijoita kaikista kahdeksasta Arktiseen neuvostoon kuuluvasta maasta (Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska (Grönlanti ja Färsaaret), Venäjä ja Yhdysvallat (Alaska). Myös Japanista, Kiinasta ja Skotlannista kutsutaan osallistua. Taide- ja kulttuuripolitiikan ja taiteen tekijöiden lisäksi kokoukseen kutsutaan muun muassa elinkeinojen kehittämisestä vastaavia toimijoita, maakuntien hallinnon edustajia ja aluekehitysviranomaisia. Myös median edustajia kutsutaan maailmanlaajuisesti. Kokoukseen odotetaan noin 350 osallistujaa.

Kokouksessa pyritään tunnistamaan, kehittämään ja edistämään kestäviä ja vastuullisia toimintamuotoja, pitkäjänteistä suunnittelua, luovan alan infrastruktuuria ja koulutusyhteistyötä. Alkuperäiskansojen taide- ja kulttuuripolitiikka sekä monialainen tutkimus taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden arvioimiseksi sisältyvät olennaisina osina käsiteltäviin teemoihin.

Rovaniemen kaupunki on mukana huippukokouksen järjestelyissä. Kokoukseen liittyy tiiviisti laaja taideohjelma: näyttelyitä, konsertteja ja esityksiä, joita lappilaiset taidealan instituutiot ja järjestöt tuottavat Arktisen alueen kansainvälisten partnereidensa kanssa. Päänäyttely tulee esille Rovaniemen taidemuseoon. Arktisen taiteen huippukokouksen vastuutahona toimii Lapin yliopisto. Valtakunnalliseen ohjausryhmään kuuluvat sen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, Saamelaiskäräjät, Rovaniemen kaupunki, Lapin liitto sekä University of Arctic.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajan lautakunta nimeää kaksi edustajaa Arctic Arts Summit - Arktisen taiteen huippukokoukseen Rovaniemellä 3.-5.6.2019.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta nimeää Arctic Arts Summit - Arktisen taiteen huippukokoukseen edustajiksi Veera Kuuren, Reino Rissasen ja Petteri Pohjan.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi