Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Maakunta- ja taidemuseon toimintasääntöjen päivitys

ROIDno-2019-817

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä maakuntamuseo- ja aluetaidemuseojärjestelmän korvaavaa vastuumuseo-statusta nykyiselle toimialueelleen. Hakemus on jätetty ja se edellyttää, että museoilla on ajanmukaiset toimintaa ohjaavat säännöt. jotka liitetään hakemukseen 30.6.2019 mennessä.

Ammatillisesta museotoiminnasta tulee olla kunnan päättävä asiakirja, jossa sen vastuualue ja toiminta on määritelty (=säännöt). Sääntöihin tulee kirjata myös museokokoelmien säilymistä koskeva lauseke.

Lapin maakuntamuseon ja Rovaniemen taidemuseon säännöt ovat vanhentuneet. Uusi museolaki tulee voimaan 1.1.2020 ja se edellyttää muutoksia museoiden sääntöihin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta toteaa, että Rovaniemen kaupunki ylläpitää Rovaniemen taidemuseota ja Lapin maakuntamuseota. Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy molempien museoiden toimintaa ohjaavat säännöt.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi