Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistyspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkan korottaminen, 03.04.2019
§ 7 Nuorisopalveluiden henkilökohtaiset lisät, 04.04.2019
§ 8 Liikuntapalveluiden henkilökohtaiset lisät, 04.04.2019
§ 10 Kirjaston henkilökohtaiset lisät, 11.04.2019
§ 11 Nuorisotoiminnan koordinaattorin tehtäväkohtainen palkka, 15.04.2019
§ 12 Liikuntajohtajan tehtäväkohtainen palkka, 15.04.2019

Liikuntajohtaja
Tilanvuokrauspäätös:
§ 4 Liikuntapaikkojen harjoitusvuorot kesällä 2019, 09.04.2019

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Ero erikoiskirjastonhoitajan toimesta (vakanssi nro 19870006), 25.03.2019
§ 12 II-viulun äänenjohtajan toimi (vakanssi no 69310001) - toimen täyttäminen, 29.03.2019
§ 13 Ero kirjaston johtajan (vakanssinumero 19910001) virasta, 10.04.2019
§ 14 Ero kirjastoamanuenssin (72353002) toimesta, 11.04.2019
§ 15 Museoavustajan (vakanssi nro 47590001) toimi, 12.04.2019
§ 16 Kirjastotoimenjohtajan (vakanssi nro 71776001) sijaisuus, 12.04.2019

Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
§ 24 Täyttölupa kirjastonhoitaja (vakanssi nro 19870001), 26.03.2019
§ 31 Täyttölupa erikoiskirjastonhoitajan (vakanssi nro 19870006) toimeen, 09.04.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Vapaa-​ajanlautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että vapaa-​ajanlautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Vapaa-​ajanlautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi