Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotekopalkinnot

ROIDno-2017-822

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vapaa-ajanlautakunta pyysi kuntalaisilta perusteltuja ehdotuksia kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen saajista. Ehdotuksia pyydettiin toimittamaan sähköisesti ajalla 1.5. - 6.8.2019.

Vapaa-ajanlautakunta sai yhteensä 86 ehdotusta, joista 61 kohdistui kulttuuripalkintoon. Kahteen kulttuuritekopalkintoon jätettiin 25 ehdotusta. Aiemmin palkitut löytyvät osoitteesta: rovaniemi.fi/kulttuuripalkinnot.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuoden 2019 kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen saajat. Päätös valituista julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivänä 7.9.2018 klo 12.00 kirjaston Aalto-salissa.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi vapaa-ajanlautakunta päätti jakaa yhden kunniamaininnan.

Päätös valinnoista julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivien yhteydessä 7.9.2019 klo 12.00 kaupunginkirjaston Aalto-salissa.

Perustelut

Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 27.8.2019 §:issä 71 - 75 valinnut Rovaniemen kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotekopalkintojen saajat toimialajohtajan esityksien mukaisesti seuraavasti:

- § 71 Kulttuuripalkinto 2019: ohjaaja ja käsikirjoittaja Jussi Hiltunen
- Kulttuuritekopalkinnot 2019: Jaakko Laitinen ja Väärä Raha -yhtye, MustaKissa Kuppila, Neljäntuulentie ry ja Konttisen kesäkiskan puistotapahtumat
- § 72 Vuoden liikuntateko- tai -tapahtuma 2018: Tohtori Open 2018
- § 73 Vuoden rovaniemeläinen urheilija 2018: Rovaniemen Palloseuran edustusjoukkue 
- § 74 Vuoden seuratoimitsija 2018: Jutta Aartola, Arctic Taekwon-Do ry
- § 75 Vuoden nuorisoteko 2019: Lapin ylioppilasteatterin Aika hauska masennusnäytelmä, ohjaaja Maiju Saikkonen

Lisäksi vapaa-ajanlautakunta päätti jakaa kunniamaininnan artisti Kake Karissonille.

Vapaa-ajanlautakunnan päätöksiä ei ole julkaistu 27.8.2019 pöytäkirjassa, sillä tieto palkintojen saajista julkaistiin palkitsemistilaisudessa Rovaniemi-päivänä 7.9.2019. Tämän johdosta ehdotukset päätöksineen ja perusteluineen julkaistaan tämän 24.9.2019 kokouksen pöytäkirjan yhteydessä.

Tri Thanh Nguyen oli esteellinen §:n 72 käsittelyssä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 15.22. - 15.30.  (Hallintolaki 28 § kohta 1)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että palkitut perusteluineen julkaistaan tietoverkossa tämän 24.9.2018 pöytäkirjan yhteydessä.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi