Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Muurolan kisakeskuksen huoltorakennus

ROIDno-2019-2823

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Muurolan kisakeskuksen huoltorakennukseen (Hartsitie) murtauduttiin 5.8.2019. Kiinteistössä oli sytytetty tulipalo sisällä, portaikon alla.

Huoltorakennus kärsi mittavat tulo-, savu- ja nokivauriot. Palokunta sammutti tulipalon.

Recover Nordic Oy laati tapahtumasta palokartoitusraportin.

Vakuutusyhtiön korvattavuuspäätöksen mukaisesti omaisuusvakuutus korvaa kiinteistölle aiheutuneen palovahingon palokartoitusraportin osoittamassa laajuudessa vahinkoa edeltävään tasoon.

Omavastuu on 20 000 €.

Asiassa on kolme vaihtoehtoa, joiden kaikkien kustannukset ovat samaa suuruusluokkaa:

1. Korjata kiinteistö vahinkoa edeltävään tasoon

2. Purkaa tulipalossa vahingoittunut kiinteistö ja poistaa se palveluverkosta

3. Hankkia vaurioituneen huoltorakennuksen tilalle siirrettävät huoltokontit

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Esitetään, että vaurioitunut huoltorakennus korjataan vahinkoa edeltävään tasoon. Palokartoitustyöt ja palosaneeraus tilataan vakuutusyhtiön sopimuskumppanilta Recover Nordic Oy:ltä.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi