Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Vapaa-ajanlautakunnan talousarvion ja käyttösuunnitelman 2019 muutos

ROIDno-2017-3085

Valmistelija

  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 9.9.2019 § 61 Vuoden 2019 talousarvion muuttamisesta. Päätöksen liitteessä "Käyttötalousosa" määritellään, että vapaa-ajanlautakunnan määrärahoista vähennetään 0,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2017 § 476 vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kohdassa 2.5 Käyttösuunnitelmat todetaan seuraavaa: ”Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.”

Talousarviomuutoksen vuoksi määrärahoja ja käyttösuunnitelmaa on muutettava seuraavasti:

  Vapaa-ajan palvelut VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
vanha TA ja käyttösuunnitelma        17 146 416                  17 146 416
muutettu TA ja käyttösuunnitelma        16 546 416                  16 546 416
MUUTOS            -600 000                      -600 000

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy vuoden 2019 käyttösuunnitelman muutoksen.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi