Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistyspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 18 II-konserttimestari - tehtävän vaativuuden määräaikainen muutos, 05.09.2019

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
§ 41 Nuoriso-ohjaajan toimi (vakanssinumero 36435010), 21.08.2019

Taidemuseonjohtaja
Hankintapäätös:
§ 18 Taidehankinta Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaan, 05.09.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-​ajanlautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että vapaa-​ajanlautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Vapaa-​ajanlautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi