Vapaa-ajanlautakunta, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ilmoitusasiat

ROIDno-2019-137

Perustelut


- Vanhusneuvoston pöytäkirja 8.5.2019
- Vammaisneuvoston pöytäkirjat 26.4.2919 ja 22.5.2019
- Matkaraportti Brysseliin, hallintopäällikkö Risto Varis
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi