Vapaa-ajanlautakunta, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Oikaisuvaatimus: Liikuntatoiminta-avustukset 2019/FC Santa Claus Napapiiri ry

ROIDno-2019-175

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

FC Santa Claus Napapiiri ry vaatii oikaisua Vapaa-ajanlautakunnan päätökseen (§ 40, 24.4.2019) koskien liikuntatoiminta-avustuksien jakoa. FC Santa Claus esittää, että seuran vuoden 2019 toiminta-avustus pidetään vähintään edellisen vuoden suuruisena eli 13 500 eurossa.

Toisin kuin FC Santa Claus Napapiiri ry esittää, Vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeisiin tehtiin muutoksia tälle vuodelle. Liikuntatoiminta-avustuskriteereistä jätettiin pois kaksi hakemusten pisteytyskriteeriä: liikunta- tai lajijaostojen määrä, sillä seuran toiminnan laajuutta on kartoitettu jo muissa kriteereissä; sekä nuorten ja yleisten sarjojen kilpailumenestys, sillä huippu-urheilun tukeminen ei kuulu liikuntalain mukaan kunnan tehtäviin.

Vapaa-ajanlautakunnan päätös liikuntatoiminta-avustusten jaosta perustui liikuntapalveluiden valmistamaan esitykseen, joka on laadittu Vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeiden mukaisesti. Esitys on laadittu yhdistysten avustushakemuksissa ilmoitettuihin, edellisenä vuonna toteutuneisiin toimintatietoihin pohjautuen sekä jaettavissa olevan avustusmäärärahan puitteissa. Myönnettyjen avustusten oleellisimpana perustana on toiminta, jonka hakijat/järjestöt ovat toteuttaneet hakuvuotta edeltävänä vuonna, vuonna 2018. Vuonna 2019 toteutettu toiminta voidaan huomioida ensi vuonna toteutettavan avustushaun yhteydessä.

Liikuntatoiminta-avustushakemukset pisteytettiin avustusohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi avustusesityksessä on huomioitu mm. alle 18-vuotiaiden harjoitustilaisuuksista aiheutuneiden vuokrien määrä ja toiminnan edullisuus, kuten avustusohjeissa on mainittu. Lautakunnalle laaditussa esityksessä huomioitiin tämän jälkeen myös se, ettei seuran avustuksen määrä pienene kohtuuttomasti edellisvuosiin verrattuna.

FC Santa Claus ry:lle myönnetty avustus on erittäin hyvin linjassa muille järjestöille myönnettyihin avustuksiin nähden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta hylkää FC Santa Claus Napapiiri ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen. Lisäksi vapaa-ajanlautakunta toteaa, ettei oikaisuvaatimus anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi