Vapaa-ajanlautakunta, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Vapaa-ajanlautakunnan hinnat ja maksut

ROIDno-2017-1423

Valmistelija

  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 29.4.2019 § 141 hyväksynyt talousarvion laadintaohjeen. Määrärahakehyksen toteutuminen edellyttää toimintamenojen kasvun rajoittamista ja toimintatuottojen lisäämistä. Lautakuntien talouden tasapainottamissuunnitelmien toimeenpanoa on edelleen voimallisesti jatkettava. Maksuperusteita ja avustusten myöntämiskriteerejä on tarkasteltava kriittisesti.

Vapaa-ajan palveluiden asiakasmaksuja vuodelle 2019 ja 2020 esitetään korotettavaksi liitteenä olevan hinnaston mukaisesti.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy liitteenä olevan hinnaston, joka astuu voimaan porrastetusti. Liikunta- ja nuorisopalvelujen osalta hinnat ovat voimassa 1.9.2019 alkaen. Kulttuuripalvelujen osalta vasta 1.1.2020 alkaen, jotta jo painetut markkinointimateriaalit yms. voidaan hyödyntää syksyn 2019 aikana.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi