Vapaa-ajanlautakunta, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Hankintapäätös:
§ 29 Päätös taidevakuutuksesta, 10.06.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Ero nuoriso-ohjaajan  (vakanssi nro 36435004) toimesta, 28.05.2019
§ 26 Erikoiskirjastonhoitajan toimi (vakanssi nro 19870006), 07.06.2019
§ 30 Rovaniemen taidemuseon opas-valvojan (vakanssi nro 47590001) toimi, 10.06.2019
Tilanvuokrauspäätös:
§ 28 Monden salin vakiovuorot kaudella 2019-2020, 07.06.2019

Taidemuseonjohtaja
Hankintapäätös:
§ 13 Taidehankinta Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaan, 03.06.2019
§ 14 Taidehankinta Rovaniemen kaupungin kokoelmaan, 03.06.2019
§ 15 Taidehankinta Rovaniemen kaupungin kokoelmaan, 10.06.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Rovaniemen taidemuseon museomestarin palkkaus loppuvuodelle 2019, 25.04.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Vapaa-​ajanlautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että vapaa-​ajanlautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Vapaa-​ajanlautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi