Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitusasiat

ROIDno-2019-137

Perustelut


- Vanhusneuvoston pöytäkirja 3.4.2019
- Kaupunginhallitus 13.5.2019: Tietosuojan verkkokoulutus luottamushenkilöille
- Matkaraportti Islantiin, Luiro, Sepänheimo, Kopakka
- Matkaraportti Murmanskiin, Raudaskoski, Selin
- Matkaraportti Riikaan, Selin
- Matkaraportti Murmanskiin, Haataja, Niemelä, Järvinen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.