Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-​ajanlautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 4.6.2019.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa Haapala ja varalle Veera Kuure.