Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Vapaa-ajan lautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2019

ROIDno-2017-146

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:

"Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.

Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Huhtikuun kirjanpito valmistui 16.5.2019. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla huhtikuun jälkeen 33,33 %. Vapaa-ajanlautakunnan käyttöprosentti on huhtikuun jälkeen 33,72 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.4.2019 ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto