Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Vapaa-ajanlautakunnan avustussopimusten raportointia

ROIDno-2018-190

Perustelut

Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2019 kulttuuripalvelujen käyttösuunnitelma sisältää oman tuotannon lisäksi palveluhankintoja kaupungin ulkopuolisilta palvelutuottajilta. Vapaa-ajanlautakunta on hyväksynyt palveluhankinnat kokouksessaan 19.12.2018 § 233.

Ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa solmittujen sopimusten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan raportoinnin yhteydessä. Seuraavat palvelutuottajat ovat toimittaneet raportin vapaa-ajanlautakunnalle sovitusti 30.4.2019 mennessä:

- Lapin Alueteatteriyhdistys ry
- Lapin kansantanssiyhtye Rimpparemmi ry ja Pohjoinen Tanssin Aluekeskus
- Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas
-  Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry
- Taito Lappi ry
- Sirkus Taika-Aika ry
- Lapin taiteilijaseura ry

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta merkitsee avustussopimusten seurantaraportit tiedoksi.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspäällikkö