Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Vapaa-ajanlautakunnan talousarvio 2020

ROIDno-2017-3085

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Jukka Ylinampa, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 18.2.2019 (§ 12), että toimielinten käyttötalouden määrärahat jäädytetään vuosiksi 2019 - 2021 vuoden 2019 tasolle 375,6 miljoonaan euroon ja peruskaupungin vuotuinen investointitaso lasketaan 75 %:iin vuoden 2019 tasosta. Kaupunginhallituksen 29.4.2019 hyväksymässä talousarvion laadintaohjeessa (Kh § 141) todetaan, että määrärahakehyksen toteutuminen edellyttää toimintamenojen kasvun rajoittamista ja toimintatuottojen lisäämistä. Lautakuntien on edelleen jatkettava voimallisesti talouden tasapainottamissuunnitelmien toimeenpanoa.

Kaupunginhallitus päätti kevään laskennan perusteella asettaa määrärahakehyksen 378,63 milj. euroon, jotta keskeisiä budjetointiperiaatteita pystytään noudattamaan. Vapaa-ajanlautakunnan määrärahakehys vuodelle 2020 on 16,03 milj.euroa.

Päätöksen mukainen määrärahakehys ylittää kaupunginvaltuuston asettaman (18.2.2019, § 12) määrärahojen enimmäistason kolmella miljoonalla eurolla, jonka vuoksi toimielinten tulee valmistella edelleen toimenpiteitä valtuuston asettaman tavoitteen saavuttamiseksi. 

Toimielimien tulee antaa talousarvioehdotuksensa 17.6.2019 mennessä.

Vapaa-ajanlautakunnan talousarvion 2020 valmistelu perustuu seuraaviin kohtiin:

Merkittävimmät kustannuskasvun tekijät:

HENKILÖSTÖKULUJEN INDEKSIKOROTUS 1,95% 0,12 M€
LOMARAHOJEN MUUTOS  0,08 M€
ULKOISTEN VUOKRIEN KOROTUKSET 2,0% 0,05 M€
UIMAHALLI VESIHIIDEN INVESTOINTIEN VUOKRAVAIKUTUS 0,21 M€
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 0,46 M€

Merkittävimmät talouden tasapainoitustoimenpiteet:

PÄÄSYLIPPUJEN HINNAN KOROTUKSET -0,24 M€
TOIMINNALLISET- JA HENKILÖSTÖMUUTOKSET -0,31 M€
AVUSTUSTEN VÄHENTÄMINEN -0,22 M€
HANKINTOJEN VÄHENTÄMINEN -0,21 M€
MUUT JÄRJESTELYT JA MUUTOKSET -0,39 M€
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ -1,37 M€

Vapaa-ajanlautakunnan talousarvioesitys on 16,23 milj.euroa. Esitys on kaupunginhallituksen antamaa raamia 0,20 milj. euroa suurempi. 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy talousarvion 2020 seuraavasti:

1. Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy liitteessä 1 esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet.
2. Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy liitteessä 2 esitetyn vapaa-ajanlautakunnan investointisuunnitelman.
3. Vapaa-ajanlautakunta esittää kaupunginhallitukselle vapaa-ajanlautakunnan määrärahaksi vuodelle 2020 16,23 milj. euroa.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti yksimielisesti muutoksilla: 

kohtaan 1.
- liikuntapalveluiden avustuksista ei vähennetä (100 000 €)

 - kulttuuripalveluiden avustuksista ei vähennetä (20 000 €), se summa kohdistetaan pääsylippujen hinnan korotuksiin 

kohtaan 3.
- vapaa-ajanlautakunta esittää kaupunginhallitukselle vapaa-ajanlautakunnan määrärahaksi vuodelle 2020 16,33 milj. euroa

Tiedoksi

Kaupunginhallitus