Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Hankintapäätös:
§ 17 Rock Academy -hankkeen hankinnat, 17.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 19 Irtisanoutuminen museoavustajan (vakanssi nro 47590001) toimesta, 23.04.2019
§ 20 Korjaus päätökseen kirjastotoimenjohtajan (vakanssi nro 71776001) sijaisuus, 26.04.2019
§ 22 Ero kuva-arkistonhoitajan (vakanssi nro 60760001) toimesta, 09.05.2019
Muu päätös:
§ 21 Asettamispäätös yleisten kirjastojen digihankkeeseen, 26.04.2019

Taidemuseonjohtaja
Hankintapäätös:
§ 8 Taidehankinta Rovaniemen kaupungin kokoelmaan, 18.04.2019
§ 10 Taidehankinta Rovaniemen kaupungin kokoelmaan, 13.05.2019
§ 11 Taidehankinta Rovaniemen kaupungin kokoelmaan, 13.05.2019
§ 12 Taidehankinta Rovaniemen kaupungin kokoelmaan, 13.05.2019

Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 33 Täyttölupa: Mediakasvatusasiantuntija, 25.04.2019
§ 34 Nuoriso-ohjaajan toimi (vakanssi nro 36435010) uusi täyttölupa, 25.04.2019
§ 38 Täyttölupa: yleisten kirjastojen digihankkeen projektityöntekijä , 03.05.2019
§ 40 Täyttölupa taidemuseon opasvalvojan toimeen, 03.05.2019

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.