Yläkemijoen aluelautakunta, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Yksityistieillat

Aluelautakunnat järjestävät yhteistyössä teknisen toimen kanssa yksityistieillat. Yksityistielaki on muuttunut ja laki edellyttää tiekuntien perustamista yleiskaava-alueilla ja kaava-alueiden ulkopuolella sijaitseville yksityisteille. Lain mukaan tiekuntien perustaminen on myös edellytys jatkossa kaupungin tieavustuksille.

Yksityistieiltoja järjestetään kaikkiaan 11 kappaletta. Yläkemijoen tilaisuudet järjestetään 19.3.2019 kello 18.00 Yläkemijoen koululla Vanttauskoskella ja 28.3.2019 kello 18.00 Auttin kylätalolla. Kierroksen viimeinen tilaisuus on 2.4.2019 kello 18.00 Rovaniemen kaupungintalolla valtuustosalissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Yläkemijoen aluelautakunnan jäsenet sitoutuvat osallistumaan yksityistieiltaan ja markkinoimaan tapahtumaa omilla kylillä.

Aluelautakunnan kylien edustajat toimivat yhteyshenkilöinä mahdollisia laajempia kyläkohtaisia tiekuntia suunniteltaessa.

Päätös

Yläkemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palveluiden johtajan esityksen
mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi