Yläkemijoen aluelautakunta, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tilinpäätös ja tuloskortti 2018 / Yläkemijoen aluelautakunta

ROIDno-2017-1146

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 27.11.2017 § 566 hyväksymän vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan

"Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Alueellisten palveluiden kokonaistoteuma vuonna 2018 oli 13 994 962,90 euroa (94,85 %). Yläkemijoen aluelautakunnan toteuma oli 1 838 425,03 euroa (102,02 %),

Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on raportoitu talouden ja toiminnan toteumasta vuodelta 2018. Kaupunginhallitus käsittelee koko kaupungin tilinpäätöksen 28.3.2019 ja kaupunginvaltuusto 17.6.2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Yläkemijoen aluelautakunta hyväksyy tilinpäätöksen ja tuloskortin 2018 ja esittää ne edelleen kaupungin tilinpäätökseen liitettäväksi.

Päätös

Yläkemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palveluiden johtajan esityksen
mukaisesti.

Tiedoksi

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi