Yläkemijoen aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kehittämistukien jatkohaku 2019 / Yläkemijoki

ROIDno-2019-110

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Aluelautakunnille myönnettiin Rovaniemen kylien kehittämisäätiön määrärahoista kehittämistoimintaan raha, jonka käytöstä lautakunnat ovat saaneet itse päättää. Tämän lisäksi kaupungin budjetista aluelautakunnille myönnettiin 10 000 euroa/aluelautakunta, joka aikoinaan korvamerkittiin ympäristönhoitohankkeisiin. Tätä määrärahaa ei huomioitu vielä kevään jaossa, eli se on käyttämättä. Lapin ammattikorkeakoulun kanssa on käyty neuvottelut maisemanhoitosuunnitelmien toteuttamisesta oppilastyönä. Aluelautakuntien yhteiskokouksessa 28.5.2019 kaikki lautakunnat ilmoittivat kiinnostuksen hankkeelle. Yläkemijoelle on toteutettu vuonna 2016 Yläkemijoki komiaksi -maisemanhoitosuunnitelma, jota ei kuitenkaan ole toteutettu. Lautakunta nimesi hankkeen etenemiseksi yhteyshenkilöiksi Jorma Kiviniemen ja Minna Uusiauttin. 

Liitteenä on yhteenveto ja aluelautakuntakohtaiset taulukot kehittämismäärärahojen käytöstä, sidonnasta ja loppuvuoden aikana käytettävissä olevista määrärahoista. 

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen määrärahat tulevat toteutumaan suunnitellusti.  

Yläkemijoelle kotiapukuponkeihin on varattu 6 000 euron määräraha. Päätöksiä  on myönnetty 4 800 eurolla, joista on maksettu 782,17 euroa. Käytäntö on osoittanut, että kaikki eivät myönteisestä päätöksestä huolimatta käytä kuponkia. 

 

Kehittämistoimenpiteisiin on käytettävissä liitteenä olevan laskelman mukaan loppuvuodelle 13 211,20 euroa.

Yläkemijoen alueltautakunta on päättänyt keskittyä kehittämisen toteutuksessa seuraaviin toimenpiteisiin:

  • hyvinvointi- ja lähipalvelut
  • julkinen liikenne
  • toimivat tietoliikenneyhteydet
  • monitoimiliikuntapaikat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta päättää laatia Yläkemijoki komiaksi maisemanhoitosuunnitelman toteuttamisohjelman, johon varataan 1 000 euron määräraha. 

Aluelautakunta julistaa kyläyhdistyksille haettavaksi kehittämismäärärahoja yhteensä 12 000  euroa suunnattavaksi pääasiallisesti monitoimiliikuntapaikkojen toteuttamiseen.

Alueautakunta kiinnittää huomiota siihen, että yleishyödyllinen yhteisö ei saa tuottaa toiminallaan siihen osallisille taloudellista etua. Yleishyödyllisen yhdistyksen varsinaisen toiminnan tarkoituksena ei voi olla taloudellisen edun tuottaminen lähipiiriin kuuluvalle. Yhdistyksessä on suositeltavaa hyvän hallinnon edistämiseksi laatia yhdistyksen lähipiirirekisteri sekä lähipiiriohjeistus. 

Hakuaika päättyy 4.10.2019

Hankkeiden toteutus on mahdollista ajoittaa vuodelle 2020.

 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi