Yläkemijoen aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu, mutta kokouksessa ei ollut tarvittavaa määrää jäseniä (neljä jäsentä yhdeksästä oli paikalla) ja näin ollen kokous ei ole päätösvaltainen (Kuntalaki §103). 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi