Yläkemijoen aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Alueellisten palvelujen johtaja
Hankintapäätös:
§ 40 Yläkemijoen laavujen polttopuut 2019, 27.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Yläkemijoen aluelautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että aluelautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Aluelautakunta toteaa,​ että viranhaltijan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi