Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Heti valmis - aina varma -kyläviestintähanke

Heti valmis – aina varma -kyläviestintähankkeessa (1.1.2017–31.12.2018) on kehitetty monikanavainen viestintäkonsepti. Konsepti pohjautuu kylien asukkaiden itse tuottamaan verkkosisältöön. Kyläviestintäkonsepti tarkoittaa mm. kylien yhteistä tietopankkia, roikylat.fi-pääsivustoa pilottikylien alasivustoineen ja somekanavineen.

Pilottikylät Vikajärvi, Sinettä, Sonka, Yläkemijoki, Narkaus ja Lehtojärvi ovat hankkeen ohjauksessa tuottaneet omat verkkosivunsa. Pilottikylistä Marraskoski, Perunkajärvi, Lohiniva, Alanampa ja Porokari ovat keskittyneet sosiaaliseen mediaan.

Toiminnan jatkuvuudesta on ottanut vastuun Elävät RoiKylät -viestintäverkosto, ViVe. ViVe huolehtii verkkosivustojen ajantasaisuudesta, viestinnän ja markkinoinnin aktivoinnista toimintajaksolla 2019–2021.

Hankkeen hyväksytty kokonaisrahoitus on 138 368,76 euroa. Hankkeen yksityinen rahoitus, 27 673,76 euroa, joka tulee Rovaniemen kyläyhdistysten yhteisen Rova-Tokka ry:n kautta. 

Projektipäällikkö Eija Pajula esittelee kokouksessa RoiKylät sivustoa.

 

Ounasjoen monitoimitalon avajaiset lauantaina 6.10.2018 klo.10-15

- oppilaiden järjestämiä opastettuja talokierroksia

- erilaisia aktiviteetteja ja työnäytöksiä

- soppatykkiruokailua, kahvitarjoilua ja paikallisten tuotteiden myyntitori

- kyläyhdistyksiä esittelemässä toimintaansa ja vapaita tontteja

- järjestöjä ja RoiKylät -sivusto

- Kaupunginjohtaja paikalla klo.12-14

- ONNI-auto

 

LIKELLÄ, kiertävät lähipalvelut lappilaisille -hanke

Annetaan sekonteko Likellä-hankkeen nykytilanteesta.

 

Joulumarkkinat 15.-16.12.2018 kello 10-16

Taito Lappi ry on järjestämässä yllä mainitun tapahtuman yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa. Aluelautakunnan jäsenten toivotaan markkinoivan tapahtumaa kylillä, jotta niistä saataisiin mukaan mahdollisimman paljon myyjiä kauppaamaan valmistamiaan tuotteita. Samalla markkinoidaan myös Rovaniemen kyliä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi