Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Seuraavat kokoukset

Perustelut

 

Alue Pvm Aika / klo
Sodankyläntie 23.09.2019 15.00
Alaounasjoki 24.09.2019 15.00
Ranuantie 26.09.2019 15.30
Alakemijoki 01.10.2019 15.00
Yläkemijoki 02.10.2019 15.00
Yläounasjoki 03.10.2019 15.00

 

 

 

 

 

 

 

Aluelautakuntien jäsenten ja Rovaniemen kyläyhdistysten yhteinen kehittämispäivä lauantaina 9.11.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Yläounasjoen aluelautakunnan seuraava kokous pidettään to 3.10.2019 alkaen kello 15.00. Kokouspaikaksi esitetään Marrasjärven kylätila Pehtooria.

Aluelautakunnan puheenjohtajat järjestävät syyskuun aikana yhteistapaamisen alueen kyläyhdistysten kanssa.

Aluelautakuntien jäsenten ja Rovaniemen kyläyhdistysten yhteinen kehittämispäivä järjestetään lauantaina 9.11.2019.

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunnan seuraava kokous pidettään to 3.10.2019 alkaen kello 16.00, poiketen esittelijän ehdotuksesta kello 15. Kokouspaikkana on Marrasjärven kylätila Pehtoori.

Yläounasjoen aluelautakunnan ja alueen kyläyhdistysten yhteistapaaminen on tiistaina 24.9.2019 kello 18 Patokosken vpk:n tiloissa.

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi