Jätkänkynttilä silta

Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 9.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varatarkastaja. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 18.11.2019.

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pirjo Riskilä ja varatarkastajaksi Seija Ylitalo.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.