Jätkänkynttilä silta

Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 9.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Alueellisten palvelujen johtaja
Hankintapäätös:
§ 125 Palveluntuottaja Ekohoitola Kammi / KotiapuKuponki / Yläounasjoki, 04.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Yläounasjoen aluelautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että aluelautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Aluelautakunta toteaa, että viranhaltijan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Yläounasjoen aluelautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.05-12.08.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.