Ympäristölautakunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo,​  16.4 - 15.5.2019, 24-33 §

Toimistoinsinööri Hannu Kangas,​  16.4.- 15.5.2019,​  42-66 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​  16.4.- 15.5.2019, 25-38 §

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg,​ 16.4 - 15.5.2019, 18-28 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​  16.4. - 15.5.2019, 12-23 §

Valvontainsinööri Juho Tapio,​ 16.4 - 15.5.2019, 9-15 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala 16.4. - 15.5.2019, 4 - 9 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela 16.4. - 15.5.2019 1-2 §

Ylitornion kunnan päätökset  16.4. - 15.5.2019,  14 - 15 § ja 2 §

Ympäristöpäällikkö
Muu päätös:
§ 9 Vakuuden palauttamispäätös, Tervo Eetu, maa-aineslupapäätös, Perunkajärvi, 10.05.2019

Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 12 Maa-aineslupa Napapiirin Kehitys Oy Karvolanvaara, Rovaniemi, 10.05.2019
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ympäristötarkastajan 9 § päätökseen.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Hallituskatu 7.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi