Banneri

Ympäristölautakunta, kokous 25.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Timo Lappalainen ja varalle Reetta Junttila.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 31.3.2020.

Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen kaupunkia koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään 31.3.2020 ja Ranuan, Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään 2.4.2020 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Timo Lappalainen ja varalle Hannele Simonen.

Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.