Ympäristölautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

Muun muassa:

- Rakennuslupatilasto ja taloustilanne

- Airbnb tilannekatsaus

- Elkosora Ky:n vakuus

- Rakennusvalvonnan delegoinnin raja 1200 m²

- Valituslupahakemus ja valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä  koskien majoitustoimintaa Hetetiellä, Keskitalo, 24.5.2019, päätösnumero 19/0111/1

 

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-​ohjeen mukaan lautakunnan esittelijä vastaa siitä,​ että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta-​ ja talousraportin jokaisessa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä taloustilanteesta.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi