Ympäristölautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo,​  16.5. - 18.6.2019, 34 -  48 §

Toimistoinsinööri Hannu Kangas,​  16.5. - 18.6.2019,​  67 -  90 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​  16.5. - 18.6.2019, 39 - 64 §

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg,​ 16.5. - 18.6.2019, 29 - 44 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​  16.5. - 18.6.2019, 24 - 46 §

Valvontainsinööri Juho Tapio,​ 16.5. - 18.6.2019, 16 - 21 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala 16.5. - 18.6.2019, 10 - 28 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela 16.5. - 18.6.2019 3 - 8 §

Ylitornion kunnan päätökset  16.5. - 18.6.2019,  16 - 27 § ja 1 ja 4 §

 

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Muu päätös:
§ 7 Päätös terveydensuojelulain 20§:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä, 29.05.2019
§ 8 Päätös nikotiinituotteista / R-Kioski Rovaniemi Koskikatu 20, 11.06.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 51 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen muutos / hallintosihteeri Marita Kuoksa, 28.05.2019

Ympäristötarkastaja
Muu päätös:
§ 13 Päätös Nelonen Media Live Oy:n jättämästä meluilmoituksesta, 20.05.2019
§ 14 Päätös RH Entertainment Oy:n jättämästä meluilmoituksesta, 20.05.2019
§ 15 Päätös Suomen Lentopalloliitto Ry:n meluilmoituksista, 29.05.2019
§ 16 Päätös Pellon moottorikerho ry:n jättämästä meluilmoituksesta, 31.05.2019
§ 17 Päätös Lapin Moottorikelkkailijat ry:n jättämästä meluilmoituksesta, 31.05.2019
§ 18 Päätös Ranuan kristillisen kansanopiston meluilmoituksesta, Ranua 2019, 06.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta toimialajohtajan 51 § päätökseen.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Hallituskatu 7.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi