Jätkänkynttilä silta

Ympäristölautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kehotus 698-401-12-40

Eurofins Ahma Oy:n raportti Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2018, Ranua.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Ranuan kunnan Teknisen osaston jättämästä ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 683-402-2-570 (os. Sairaalatie 4), Ranua.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Tervolan kunnan jättämästä ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 845-402-3-105 (os. Kauvonkankaantie 297), Tervola. 

Lapin Raja Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Shell Ranua). Toiminta on rekisteröity 8.8.2019, Ranua. 

Metsähallituksen luontopalveluiden sienityöryhmälle myöntämä tutkimuslupa, joka oikeuttaa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevissa kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myönteinen päätös Napapiirin Residuum Oy:n hakemuksesta Kierrätyspuisto Residuumin (aiemmin Alakorkalon jäteasema) toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi, Rovaniemi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Metsähallituksen hakemuksesta Iso Kivijärven keskivedenpinnan nostamiseksi ja Kivijärvenojan ja Alaisen Teuraojan kunnostamiseksi. Aluehallintovirasto on jättänyt asian käsittelyn sikseen hakijan peruutettua hakemuksensa, Kolari.

Pöyry Finland Oy:n  raportti Iijoen alaosan yhteistarkkailun tuloksista (jätevedenpuhdistamot ja kalankasvastuslaitokset) vuodelta 2018, Ranua.

St1 Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Shell Express Saarenkylä). Toiminta on rekisteröity 8.8.2019, Rovaniemi.  

St1 Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (St1 Ounasrinne). Toiminta on rekisteröity 8.8.2019, Rovaniemi.  

St1 Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (St1 Saarenkylä). Toiminta on rekisteröity 8.8.2019, Rovaniemi.  

St1 Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Shell Napapiiri). Toiminta on rekisteröity 8.8.2019, Rovaniemi.  

Pohjois-Suomen halllinto-oikeuden päätös asiakirjajulkisuutta koskeva asia

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

Jäsen Reetta Junttila poistui kokoustilasta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.05.

 

Kh:n puheenjohtaja Liisa Ansala poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.