Jätkänkynttilä silta

Ympäristölautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo,​  18.6. - 19.8.2019, 49 - 68 §

Toimistoinsinööri Hannu Kangas,​  18.6. - 19.8.2019,​  92 - 137 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 18.6. 19.8.2019, 65 - 125 §

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg,​ 18.6. - 19.8.2019, 45 - 64 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​  18.6.- 19.8.2019, 47 - 66 §

Valvontainsinööri Juho Tapio,​ 18.6. - 19.8.2019, 22 - 59 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala 18.6. - 19.8.2019, 29 - 50 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela 18.6. - 19.8. 2019 9 - 21 §

Ylitornion kunnan päätökset  18.6. - 19.8.2019,  28 - 36  § ja 3 - 7 §

Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 3 Vakuuden hyväksymispäätös, 2019-464, Peseba Oy, Oikeus aloittaa rakennustyöt ennenkuin päätös on saanut lainvoiman., 09.07.2019
§ 4 Vakuuden hyväksymispäätös, 2019-435, Suomen Hoivatilat Oyj, Oikeus aloittaa rakennustyöt ennenkuin lupapäätös on saanut lainvoiman, 15.07.2019

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
§ 16 Päätös tupakkatuotteista / R-Kioski Rovaniemi Koskikatu 9, 12.08.2019
§ 17 PÄÄTÖS LÄÄKELAIN 54 a §:N MUKAISESTA NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAA KOSKEVASTA HAKEMUKSESTA  / -Kioski Rovaniemi Koskikatu 9 / R-Kioski Oy, 12.08.2019

Terveysvalvonnanjohtaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
§ 1 Elintarvikelain 15 §:n mukainen päätös liha-alan laitoksen hyväksymisestä ja siitä perittävästä maksusta, 02.07.2019

Ympäristöpäällikkö
§ 10 Vakuuden pidennyksen hyväksyminen, Elkosora Ky, Jokkavaara, Rovaniemi 618-2013, 04.07.2019

Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 20 Maa-aineslupa OTSO Metsäpalvelut Oy Niskavaara, Tervola, 19.07.2019
§ 21 Maa-aineslupa Kangas Markku Kumpula, Ylitornio, 19.07.2019
§ 22 Maa-aineslupa OTSO Metsäpalvelut Oy Kasurinrovat, Pello, 19.07.2019
§ 23 Maa-aineslupa OTSO Metsäpalvelut Oy Patvikko, Ranua, 19.07.2019
§ 24 Maa-aineslupa Hirvasjärven Yhteismetsä Nutijupukka, Kolari, 19.07.2019
Muu päätös:
§ 19 Päätös Lapin Pitopalvelu Oy / Ravintola Valdemarin jättämästä meluilmoituksesta, 19.07.2019
§ 25 Päätös Rovaniemen Urheiluautoilijat ry:n jättämästä meluilmoituksesta, 30.07.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarkastajan 3-4 §  ja ympäristöpäällikön 10 § päätöksiin.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Hallituskatu 7.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

 

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.