Jätkänkynttilä silta

§ 4 Itä- ja Pohjois-SUomen EU-toimiston ylläpitäminen

Lataa 

ROIDno-2018-1080

Päätöspäivämäärä

15.1.2020

Päätöksen tekijä

Elinvoimajohtaja

Päätöksen perustelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto hyödyntää Rovaniemen kaupungin kansainvälistä toimintaa välittämällä tärkeää tietoa mm. Euroopan unionissa valmisteluissa olevista asioista, uusista rahoitusohjelmista sekä hankerahoituksen hakumenettelyistä.  Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston toiminta tukee Rovaniemen kasvuohjelmaan kirjatun kasvu ja kansainvälistyminen kilpailukykytekijän vahvistamista sekä vahvistaa alueellista yhteistyötä ja osaamista.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki osallistuu Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ylläpitokustannuksiin 5000 eurolla vuosittain ajanjaksolla 2020-2021

Allekirjoitus

Elinvoimajohtaja

Organisaatiotieto

Elinkeinot