Jätkänkynttilä silta

§ 5 Vennivaara, Rakkakiventien eteläpuolen kaava-alueen rakentaminen, urakoitsijan valinta

Lataa 

ROIDno-2019-3518

Päätöspäivämäärä

16.1.2020

Päätöksen tekijä

Elinvoimajohtaja

Päätöksen perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielin päättää määrärahojensa puitteissa erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 €. Tekninen lautakunta päätti kokouksessa 10.12.2019 valtuuttaa toimialajohtajan tekemään hankintapäätöksen valittavasta urakoitsijasta sekä valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Määräaikaan 15.1.2020 mennessä saapui viisi tarjousta. Tarjouksen jättivät Juujärvi Racing Oy, Ryhmittymä Tojeksi Oy/Maarakennus Kamara Oy, Kaukomaa Oy, Tornion Rakennussora Oy ja Napapiirin Kuljetus Oy.

Tarjousten avauksen ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin tarjouspyynnössä tarjoajayrityksille asetettujen kelpoisuusehtojen täyttyminen. Kaikki tarjoukset täyttivät kelpoisuusehdot.

Toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Kolmannessa vaiheessa suoritettiin tarjousten vertailu. Tarjousten vertailuperuste oli halvin kokonaishinta.

Päätös

Päätän valita ”Vennivaara, Rakkakiventien eteläpuolen kaava-alueen rakentaminen 2020” -nimisen urakan urakoitsijaksi edullisimman kokonaistarjouksen tehneen Juujärvi Racing Oy:n. Tarjouksen kokonaishinta on 1588865,80 € (alv 0 %), joka jakautuu siten, että katutöiden arvo on 776073,60 € (alv 0 %), vesihuoltotöiden arvo on 543217,80 € (alv 0 %) ja sähköverkon rakentamistöiden arvo on 269574,40 €.  Lisäksi valtuutan rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut