Jätkänkynttilä silta

§ 4 Vastaavan palveluneuvojan toimen määräaikainen täyttäminen  

Lataa 

ROIDno-2017-127

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Hallintopäällikkö Hallintopalvelut

Päätöksen perustelut

Osviitassa toimii tällä hetkellä vakituisesti kolme palveluneuvojaa ja yksi palveluneuvoja määräaikaisena kesäsijaisena. Vastaavalle palveluneuvojalle on myönnetty työloma ajalle 8.4.2019 - 30.9.2019. Vs. hallintopäällikkö on hoitanut oman työn ohella vastaavan palveluneuvojan tehtäviä 8.4.2019 alkaen. Laaja-alaisten tehtävien hoitamisen varmistamiseksi ja suunnitellun projektin toteuttamiseksi tulee vastaavan palveluneuvojan vakanssi (vakno. 72864008) täyttää aikavälillä 1.7.2019 - 30.9.2019. Vastaavan palveluneuvojan toimi on ollut sisäisesti haettavana aikavälillä 10.5.2019 - 27.5.2019. Hakemuksia tehtävään ei saapunut määräaikaan mennessä.

*********hän on antanut suostumuksensa vastaavan palveluneuvojan toimen hoitamiseen ajalla 1.7.2019 - 30.9.2019.

Päätös

Päätän palkata Henna Penttilän Asiahallinta-, asiakas- ja tietopalvelut toimintayksikön asiakaspalvelut-tiimiin kokoaikaiseksi vastaavaksi palveluneuvojaksi ajalle 1.7.2019 - 30.9.2019. Työaika on 36 t 45 min / viikko.

Määräajaksi palkattavan vastaavan palveluneuvojan tehtävänä on vastata keskitettyjen asiakaspalvelujen päivittäisestä palvelutoiminnasta ja toimia Asiakaspalvelun toimintojen tehostaminen konsernissa -projektin projektipäällikkönä. Henkilöstökulut maksetaan asiakaspalvelut-tiimin kustannuspaikalta 1160. Tehtäväpalkaksi päätetään 3 309,21 euroa (hinnoittelutunnus 99999999). Sovellettava työehtosopimus on KVTES.

Allekirjoitus

Samppa Määttä, vs. hallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Strateginen hallinto